Top

Terminal Punt de Venda

CTIS - Informàtica Sabadell > Terminal Punt de Venda

Que és un TPV?

El TPV és un sistema d’informació que permet gestionar tot el procés de venda (famílias, articles, packs, tiquets, factures, estocs, empleats, …). Permet portar el control global del teu negoci, incloent el control d’estocs, generar factures i tiquets, control dels costos, realitzar comandes a proveïdors, control de les vendes…
Introduïm els productes classificats amb un codi i això ens servirà per fer les operacions de gestió, accelerant i organitzant les tasques lligades al procés de venda, de manera que les operacions comercials es poden fer de manera més ràpida, fàcil i àgil que amb les antigues caixes registradores.
No solament permet emmagatzemar les dades, sinó que un TPV et permet realitzar reportis i llistats que són de summa utilitat per a la millora de les vendes i rendibilitat del teu negoci.
És important entendre que necessitem d’un maquinari (equip) i un programari (programa de gestió).

Veure més detalls.